Binding met de arbeidsmarkt; regionaal, 2021

In deze publicatie wordt van de onderzoekspopulatie, personen van 15 tot 75 jaar woonachtig in particuliere huishoudens in Nederland, vastgesteld wat hun binding met de arbeidsmarkt is, waarbij bovendien wordt onderscheiden naar de woonregio van deze personen.

Deze publicatie bevat regionale kwartaal- en jaarcijfers over binding met de arbeidsmarkt in Nederland (2021). De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) is ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking is verder ingedeeld naar personen die wel/niet het gewenste aantal uren werken.

De overige personen worden onderscheiden naar beschikbaarheid en zoekgedrag. Onder deze laatste groep bevinden zich o.a. de werklozen (personen zonder betaald werk die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn), maar ook andere groepen (beschikbaar maar niet gezocht, gezocht maar niet beschikbaar en niet beschikbaar en niet gezocht). De tabel maakt gebruik van een aantal regionale indelingen: arbeidsmarktregio's, provincies, landsdelen en het nationale niveau.