Onderwijsidentificatoren gemeente Venlo naar wijk, 2021

Tabellen over 15-jarigen naar wel of geen havo of vwo en over jongeren van 18 t/m 22 jaar naar startkwalificatie en naar voortijdig schoolverlaten per wijk in Venlo, 2021.
Van 15-jarigen is het aandeel havo-, of vwo leerlingen weergegeven op 1 oktober 2021. Van jongeren van 18 tot en met 22 jaar is weergegeven of ze t/m 2021 een startkwalificatie hebben behaald en is weergegeven of ze na schooljaar 2020/’21 voortijdig schoolverlater zijn. Gegevens zijn uitgesplitst naar wijk. Opdrachtgever: UDC Venlo.