Ingeschreven bij een Nederlandse gemeente uit Oekraïne, tot 23 mei 2022

Het is druk bij de Oekraiense ambassade aan de Zeestraat. Vluchtelingen komen hier terecht om hun papierwerk te regelen.
© ANP / Sandra Uittenbogaart
Deze tabel bevat informatie over het aantal mensen dat zich sinds 24 februari vanuit Oekraïne als ingezetene heeft ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.
De ingeschrevenen zijn uit te splitsen naar week van vestiging, leeftijd, geslacht en gemeente van inschrijving. Ook zijn de inschrijvingen gerelateerd aan het aantal inwoners per gemeente op 1 januari 2022. Het betreft voorlopige cijfers.