Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2020

Tabel met uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers binnen het midden- en kleinbedrijf en leveranciers buiten het midden- en kleinbedrijf in 2020.
Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties