Vermogensverdeling, 2006-2020

staafdiagram
Vermogensverdeling naar leeftijd hoofdkostwinner en woningbezit, 2006-2020.

Deze tabellen zijn vervaardigd in het kader van het thans lopende Interdepartementale Onderzoek (IBO) naar de Vermogensverdeling in Nederland. De tabellen bevatten gegevens over de verdeling van het vermogen van Nederlandse particuliere huishoudens in percentielen alsook de vier 0,25% en 0,1% huishoudens met het hoogste vermogen. Per indelingsgrootheid is het vermogen uitgesplitst naar leeftijdsklassen van de hoofdkostwinner en eigenwoningbezit. Beide tabellen omvatten de jaren 2006 tot en met 2020.

Opdrachtgever: Secretariaat IBO Vermogensverdeling.