Verkrijgingen naar vermogenspercentielen, 2006-2020

staafdiagram
Verkrijgingen naar vermogenspercentielen uitgesplitst naar vermogensbestanddelen en leeftijdsklassen, 2006-2020.

Deze tabellen zijn vervaardigd in het kader van het thans lopende Interdepartementale Onderzoek (IBO) naar de Vermogensverdeling in Nederland. De tabellen bevatten gegevens over verkrijgingen uit nalatenschappen en schenkingen waarvoor aangifte is gedaan in de periode 2007-2019, geaggregeerd per huishouden, per 1%-groepen van vermogen in 2020. In aparte tabellen zijn verkrijgingen per 1%-groep van het vermogen uitgesplitst naar leeftijdsklassen van de hoofdkostwinner en voornaamste inkomensbron. Een laatste tabel laat de gekruiste vermogensverdeling in 10 vermogensgroepen zien, van het vermogen inclusief en exclusief de verkrijgingen voor 2020.

Opdrachtgever: Secretariaat IBO Vermogensverdeling.