Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek, kw4 2021

plaatje gebroken spaarpot
Deze tabellen bevatten informatie over bijstandsdebiteuren en -fraude.
Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).