Sterfte naar persoonskenmerken, 2007-2019

staafdiagram
Tabellenset met bevolkings- en sterftecijfers naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, bedrijfssector en inkomen voor de periode 2007-2019.

Willis Towers Watson heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om een update van de bevolkings- en sterftecijfers. De nieuwe tabellenset betreft de verslagperiode van 2007 tot en met 2019, waarbij de verschillende jaren bij elkaar opgeteld zijn tot een totaal. De tabellen tonen hoeveel personen er leven en sterven, uitgesplitst naar verschillende persoonskenmerken.

Bekostigd door Willis Towers Watson.