Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020-2021

grafiek

Erratum:

De op 29 april 2022 gepubliceerde definitieve cijfers over 2020 en voorlopige cijfers over 2021 zijn onjuist. Per abuis is een deel van de meldingen ten onrechte meegeteld bij de groep ‘1e melding in een casus, één of meer van de directbetrokkenen eerder in beeld bij VT’, terwijl deze meegeteld hadden moeten worden bij de groep ‘1e melding in een casus, geen van de directbetrokkenen eerder in beeld bij Veilig Thuis’. De tabel is gecorrigeerd.
In deze tabel worden de meldingen over kindermishandeling en huiselijk geweld, die Veilig Thuis in 2020 en 2021 heeft ontvangen, nader uitgesplitst naar of er eerder een melding is gedaan over één of meerdere van de directbetrokkenen.

In het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis verzamelt het CBS tweemaal per jaar gegevens over de activiteiten van de Veilig Thuis-organisaties. In aanvulling op de reguliere tabellen die het CBS daarover publiceert op StatLine, is deze aanvullende tabel samengesteld. In de tabel worden de meldingen die Veilig Thuis ontvangen heeft, nader uitgesplitst in 3 hoofdgroepen. De eerste groep betreft meldingen waarbij geen enkele van de direct betrokkenen al eerder in beeld was bij Veilig Thuis. De tweede groep gaat over meldingen waarbij één of meerdere van de directbetrokkenen ook al betrokken waren bij een oudere, op dat moment reeds afgesloten casus. De derde groep bevat meldingen die bij binnenkomst worden toegevoegd aan een al lopende casus.

De tabel is gefinancierd door het ministerie van VWS, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.