Inwonersprofielen van de Leidse bevolking naar nationaliteit, 2019

wandelende mensen tussen kantoren
Er is een verdiepende analyse uitgevoerd voor de gemeente Leiden waarin de verschillende nationaliteiten binnen de negen inwonersprofielen in kaart zijn gebracht.
Het CBS Urban Data Center/Leiden071 heeft voor de tweede keer de inwoners van Leiden in kaart gebracht aan de hand van een clusteranalyse. Dit heeft geresulteerd in negen inwonersprofielen, die samen een gedetailleerd beeld geven van de verscheidenheid aan Leidenaren. Na een eerder onderzoek over 2017 zijn de inwoners van Leiden opnieuw op basis van meer dan 20 demografische, sociaaleconomische en woningkenmerken ingedeeld in negen groepen. Dit keer met gegevens over 2019.

Deze inwonersprofielen zijn ingedeeld naar nationaliteit om een beter beeld te geven van de verdeling van nationaliteiten over de verschillende profielen. Hierdoor is er inzicht gekregen in welke profielen zich veel internationale Leidenaren bevinden en kunnen de profielen beter begrepen worden.