Inwonersprofielen, de mensen van Leiden, 2019

Wandelende mensen tussen kantoren
Het CBS Urban Data Center/Leiden071 heeft voor de tweede keer de inwoners van Leiden in kaart gebracht aan de hand van een clusteranalyse.
Dit heeft geresulteerd in negen inwonersprofielen, die samen een gedetailleerd beeld geven van de verscheidenheid aan Leidenaren. Na een eerder onderzoek over 2017 zijn de inwoners van Leiden opnieuw op basis van meer dan 20 demografische, sociaaleconomische en woningkenmerken ingedeeld in negen groepen. Dit keer met gegevens over 2019.

In Leiden is zo inzicht verkregen in de verschillende groepen en waar zij wonen. Ook biedt het meer inzicht in vraagstukken die spelen in het bijvoorbeeld het sociaal domein of over opgaven omtrent huisvesting; welke groepen mensen lopen mogelijk risico om in de bijstand terecht te komen? Hoe zijn de verschillende groepen mensen verdeeld over de stad en past het woningaanbod bij de samenstelling van deze groepen?