Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2021/’22

grafiek
Deze tabel beschrijft aantallen leerlingen (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs naar woongemeente over schooljaar 2021/’22.
In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein publiceert het CBS tweemaal per jaar gegevens over het sociaal domein. In aanvulling op de Statline tabellen die het CBS hierover publiceert, is deze tabel samengesteld. De tabel toont per gemeente het aantal leerlingen (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs naar woongemeente over schooljaar 2021/’22.

Opdrachtgever: VNG-Realisatie.