Werknemers en arbeidsvolume preventieve gezondsheidszorg 2019 - 3e kw 2021

Deze tabel bevat cijfers over het aantal werknemers werkzaam in een bedrijf met SBI-code 86923 - Preventie gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)'. Tevens wordt het arbeidsvolume (VTE/FTE) weergegeven. De cijfers worden gepresenteerd per kwartaal voor een periode lopend van het 1e kwartaal 2019 tot en met het 3e kwartaal 2021.
Bij het bepalen van de aantallen werknemers wordt er gekeken naar de stand op de laatste dag van het kwartaal; in het 4e kwartaal wordt er gekeken naar de stand op de laatste vrijdag voor Kerst. Bij het bepalen van het arbeidsvolume wordt er gekeken naar het totale arbeidsvolume over het gehele kwartaal.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl