Werkenden naar bedrijfstak, 2020

grafiek
Tabel over personen in particuliere huishoudens met persoonlijk primair inkomen naar positie in de werkkring, klasse van persoonlijk primair inkomen en bedrijfstak, 2020
In de tabel worden werknemers, zelfstandigen met personeel en zelfstandigen zonder personeel uitgesplitst naar hoogte van het persoonlijk primair inkomen en naar de bedrijfstak waarin zij werkzaam zijn. Bekostigd door: SEO Economisch Onderzoek.