SRG-D Koppeling SRG, BUS en Polis, 2021-Q3

duim omhoog met daarin twee poppetjes
Tabellen in opdracht van SZW over re-integratie-/participatievoorzieningen en de ontvangers ervan in het derde kwartaal van 2021.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag inzicht in de deelnemers aan re-integratie-/participatievoorzieningen van gemeenten. Om hierin te voorzien stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen op met informatie over de populatie in de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

In deze tabellenset zijn de re-integratie-/participatievoorzieningen gekoppeld aan de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) en de Polis, zodat de uitkeringspositie van de ontvanger kan worden bepaald: heeft de persoon een baan en/of bijstand? Verder worden de voorzieningen uitgesplitst naar andere kenmerken van de ontvanger (geslacht, leeftijd, migratieachtergrond). Tabel P.R2 en P.R3 (over personen met een lopende re-integratie-/participatievoorziening) worden ook geleverd bij deze tabellenset. In tabel P.R2 wordt een uitsplitsing gemaakt naar uitkeringspositie en woongemeente en in tabel P.R3 naar uitkeringspositie, type voorziening en duur bijstandsuitkering.