Caribisch Nederland, bevolkingsgegevens per buurt, 2021

grafiek
Deze publicatie bevat informatie over de bevolking van Caribisch Nederland per eiland en buurt naar geslacht en leeftijd.
In 2021 is een uitgebreidere tabellenset met buurtgegevens voor alleen Bonaire gepubliceerd.