Particuliere huishoudens naar vermogensklassen, 2020*

grafiek
Particuliere huishoudens naar vermogensklassen naar kenmerken, 2020*
Aantal particuliere huishoudens naar vermogensklassen naar leeftijd en hoogst behaalde opleidingsniveau van de hoofdkostwinner, huishoudensgrootte, provincie, landsdeel/grote steden, giftenaftrek en gemiddeld bedrag giftenaftrek, 2020*

Opdrachtgever: Vrije Universiteit Amsterdam