Banen van werknemers naar arbeidsmarktregio en bedrijfstak, 2010 en 2020

Aantal banen van werknemers naar bedrijfstak en arbeidsmarktregio (indeling 2022), 2010 en 2020.
Deze tabel bevat de aantallen banen van werknemers uitgesplitst naar bedrijfstakken. Daarnaast wordt het aantal banen weergegeven van werknemers per arbeidsmarktregio, voor de peilmomenten december 2010 en december 2020. De arbeidsmarktregio’s zijn volgens de indeling van 2022. Bekostigd door UWV.