Het mandje, de weging en de artikellijst van de CPI in 2022

Deze tabellenset is de bijlage van de rapportage 'Het mandje van de consumentenprijsindex, de bestedingen van consumenten en de meting van de CPI in 2022'.

Het gaat om de volgende twee tabellen:

  1. Inhoud en weging van Afdelingen, Groepen, Klassen en Subklassen in 2022
  2. Artikellijst verslagjaar 2022