Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020

staafdiagram

Erratum:

De op 3 februari 2022 gepubliceerde voorlopige cijfers over 2020 zijn onjuist. Per abuis is een deel van de meldingen ten onrechte meegeteld bij de groep ‘1e melding in een casus, één of meer van de directbetrokkenen eerder in beeld bij VT’, terwijl deze meegeteld hadden moeten worden bij de groep ‘1e melding in een casus, geen van de directbetrokkenen eerder in beeld bij Veilig Thuis’. De op 29 april 2022 gepubliceerde definitieve cijfers over 2020 zijn om dezelfde reden onjuist.

De juiste (definitieve) cijfers over 2020 zijn te vinden in de (nu ook gecorrigeerde) publicatie 'Meerdere-meldingen-bij-veilig-thuis-2020-2021' van 29 april.

In deze tabel worden de meldingen over kindermishandeling en huiselijk geweld, die Veilig Thuis in 2020 heeft ontvangen, nader uitgesplitst naar of er eerder een melding is gedaan over één of meerdere van de directbetrokkenen.

In het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis verzamelt het CBS tweemaal per jaar gegevens over de activiteiten van de Veilig Thuis-organisaties. In aanvulling op de reguliere tabellen die het CBS daarover publiceert op StatLine, is deze aanvullende tabel samengesteld.

In de tabel worden de meldingen die Veilig Thuis ontvangen heeft, nader uitgesplitst in 3 hoofdgroepen. De eerste groep betreft meldingen waarbij geen enkele van de direct betrokkenen al eerder in beeld was bij Veilig Thuis. De tweede groep gaat over meldingen waarbij één of meerdere van de directbetrokkenen ook al betrokken waren bij een oudere, op dat moment reeds afgesloten casus. De derde groep bevat meldingen die bij binnenkomst worden toegevoegd aan een al lopende casus.

De tabel is gefinancieerd door het ministerie van VWS, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.