Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 2019-2020

grafiek
Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft team Onderwijs van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld over schoolresultaten naar sociaal economische kenmerken.
De tabellen gaan over de standaardscore op de Centrale Eindtoets, het definitief schooladvies en de geslaagden uitgesplitst naar het hoogste opleidingsniveau van de ouders, het huishoudensinkomen en de migratieachtergrond van de leerling. Het betreft cijfers over schooljaar 2019/'20.