Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt, 2019

grafiek
Aantal personen met inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar sociaal-economische categorie, leeftijdsklasse, migratieachtergrond, geslacht, en inkomensgroep per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.
De uitkomsten zijn gesplitst in de volgende deeltabellen:

Tabel 2.1:
Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studentenhuishoudens) naar sociaal-economische categorie, 2019

Tabel 2.2:
Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studentenhuishoudens) naar leeftijdsklasse, 2019

Tabel 2.3:
Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studentenhuishoudens) naar migratieachtergrond, 2019

Tabel 2.4:
Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studentenhuishoudens) naar geslacht en leeftijdsklasse (beperkt), 2019

Tabel 2.5:
Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studentenhuishoudens) naar sociaal-economische categorie (beperkt) en leeftijdsklasse (beperkt), 2019

Tabel 2.6:
Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studentenhuishoudens) naar migratieachtergrond (beperkt), sociaal-economische categorie (beperkt) en leeftijdsklasse (beperkt), 2019

Tabel 2.7:
Personen met inkomen in particuliere huishoudens (incl. studentenhuishoudens) per 20%-groep van de landelijke verdeling van het persoonlijk inkomen, 2019 

Opdrachtgever: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).