Eigendomsstatusontwikkelingen woningmarkt 2020

grafiek
Wijzigingen in de eigendomsstatus van woningen die zowel op 1 januari 2020 als 1 januari 2021 tot de woningvoorraad behoren per regio.
Deze publicatie geeft de wijzigingen in de eigendomsstatus weer van woningen in 2020 per PC4, gemeente, COROP, provincie en voor Nederland.

Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).