Mbo-arbeidsmarkt gediplomeerden & instellingsverlaters

grafiek
Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2019 en oktober 2020 van mbo-gediplomeerden en niet gediplomeerde mbo-instellingenverlaters uit schooljaar 2018/’19.
Deze tabellenset is gemaakt op verzoek van De Inspectie van het Onderwijs. Voor de onderwijscijfers is gebruik gemaakt van een populatiebestand van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft hieraan arbeidsmarktgegevens gekoppeld en weergegeven in een tabellenset.

In deze tabellen wordt de arbeidsmarktpositie in oktober 2019 en oktober 2020 van mbo-gediplomeerden en niet gediplomeerde mbo-instellingverlaters uit schooljaar 2018/'19 weergegeven, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar instelling, domein, subgroep, beroepsopleiding, niveau en diploma.