Armoederegelingen, Schagen 2019

foto van dorp in Schagen
© Hollandse Hoogte / Siebe Swart luchtfotografie
Doelgroepen en gebruik voor twee gemeentelijke regelingen (Geluksbudget en Meedoen 65+) in Schagen, 2019.
De gemeente Schagen wil graag mensen stimuleren weer sociaal actief te worden om zo uit het sociaal isolement te komen. Daarom heeft Schagen sinds 1 januari 2018 een ´geluksbudget´ ingesteld voor mensen met een laag inkomen die in een sociaal isolement zitten. De regeling wordt goed gebruikt, en klanten geven aan hier veel baat bij te hebben. Echter, de voorwaarde dat men in een sociaal isolement moet zitten blijkt lastig te toetsen voor consulenten. Daarom wil Schagen het geluksbudget afschaffen en onderzoeken op welke wijze het geluksbudget het best kan worden geïntegreerd in de regeling Meedoen Schagen. Om een goede inschatting te kunnen maken van zowel het bereik als de kosten van een dergelijke nieuwe regeling heeft Schagen gegevens nodig. Met name het aantal personen in Schagen dat binnen verschillende mogelijke doelgroepen valt, en het aandeel personen per doelgroep dat gebruik maakt van het meedoenbudget 65+ of het gelukbudget. Daarom heeft Schagen het CBS gevraagd om tabellen te maken over het gebruik van de huidige regelingen, naar inkomen en leeftijdsgroep.