Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2017-2018

grafiek
De tabellen over de arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) uit de schooljaren 2017/’18 en 2018/’19, per RMC-regio en arbeidsmarktregio.

De tabellen over vso- en pro-uitstromers uit de schooljaren 2017/’18 en 2018/’19 per RMC-regio en per arbeidsmarktregio. Voor het cohort 2017/’18 betreft het de arbeidsmarktkenmerken een jaar na uitstroom en voor het cohort 2018/’19 de arbeidsmarktkenmerken direct na uitstroom.
De tabellen tonen het aandeel uitstromers met werk en met een uitkering, de wekelijkse arbeidsduur, het aandeel werknemers en het aandeel met een bijstandsuitkering en met een Wajong-uitkering.

Opdrachtgever: ministerie van OCW.