Werknemers onder reguliere CAO, 2014-2020

grafiek
Deze tabellenset beschrijft werknemers van 15 tot 75 jaar die wel en niet onder een reguliere CAO vallen in de periode 2014-2020, hun gemiddelde inkomen en uitsplitsing naar vaste en flexibele arbeidsrelatie.
De tabellenset is samengesteld op verzoek van het Ministerie SZW en gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO.