Huishoudens met 2-3-jarigen, kinderopvangtoeslag, 2019

afbeelding grafiek
Aantal particuliere huishoudens met 2 tot 4-jarigen en aantal 2 tot 4-jarigen per gemeente naar type huishouden, werkzame ouder/partner(s) en kinderopvangtoeslag, 2019.

Op basis van integrale gegevens over alle particuliere huishoudens met 2 tot 4-jarigen is vastgesteld of de partners/ouder in het huishouden gedurende het verslagjaar werkzaam zijn/is geweest. Daarnaast zijn gegevens toegevoegd over het al dan niet ontvangen van kinderopvangtoeslag voor 2 tot 4 jarigen. Bij de gemeente van het woonadres van het huishouden gaat het om de gemeentelijke indeling van 2021.

Opdrachtgever: Vereniging van Nederlandse Gemeenten.