Werkzame personen en beroep, naar geslacht, 2003-2021

grafiek
Werkzame personen van 15 tot 75 jaar met een beroep als onderwijskundige en overige docenten of leidster kinderopvang en onderwijsassistenten, verbijzonderd naar geslacht, 2003-2021.
Personen van 15 tot 75 jaar die als onderwijskundige en overige docenten of leidster kinderopvang en onderwijsassistenten werkzaam zijn nader gespecificeerd naar hun beroep. In opdracht van het Onderwijsblad (aob).