AZW-breed: in- en uitstroom, dienstjaren, provincie, 2010KW01-2021KW02

plaatje mensen
Deze tabellen bevatten cijfers over de instroom en uitstroom van werknemers van en naar de arbeidsmarkt zorg en welzijn breed, naar dienstjaren, branche en provincie (‘Tabel 1 tot en met 6'), het aantal werknemers ('Tabel 7, 8 en 9'), en het aandeel dat hiervan is ingestroomd / uitgestroomd ('Tabel 10 tot en met 15') zijn tevens weergeven. In 'Tabel 1, 4, 7, 10 en 13' is leeftijd opgenomen als aanvullende variabele, in 'Tabel 2, 5, 8, 11 en 14' is dit opleidingsniveau en in 'Tabel 3, 6, 9, 12 en 15' contracttype. Alle cijfers hebben betrekking op de periode van het eerste kwartaal 2010 tot en met het tweede kwartaal 2021. Een uitzondering hierop vormen de cijfers over opleidingsniveau; deze lopen tot en met het vierde kwartaal 2020 in verband met de beschikbaarheid van de benodigde bronnen.
De berekening van dienstjaren in deze tabellen wijkt af van de berekening van dienstjaren in de eerdere gepubliceerde Excel-tabellen 'AZW breed: aandeel uitstroom ervaring, leeftijd, opleiding, contract'. De huidige methodiek resulteert in een betere vergelijkbaarheid tussen dienstjaren van instromers en dienstjaren van uitstromers. Tevens geeft de berekening van aandelen naar dienstjaren een beter beeld van de arbeidsmarkt, omdat de dienstjaren van niet-arbeidsmobiele werknemer en arbeidsmobiele werknemers uniform gemeten wordt. De eerdere gepubliceerde tabellen blijven beschikbaar (en geven de meest exacte benadering van dienstjaren bij uitstroom), maar het CBS adviseert om (zeker bij het bekijken van instroom of aandelen uitstroom) gebruik te maken van de huidige tabellenset.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl