Uitgaven aan Rijksoverheidsleveranciers, 2019

rijksgebouwen
© Hollandse Hoogte
Tabel met uitgaven (spend) van de Rijksoverheid aan leveranciers in het midden- en klein bedrijf en leveranciers buiten het midden- en klein bedrijf in 2019.
Bekostigd door: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties