Internationale handel in diensten tweede kwartaal 2021

Standaardbeeld
Internationale handel in diensten tweede kwartaal 2021
Door omstandigheden is de update van de StatLinetabel "Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten" vertraagd. De cijfers over het eerste halfjaar van 2021 zijn beschikbaar in deze tijdelijke tabel.