Agrarische bedrijven met logiesaccommodaties

grafiek
Verblijfsrecreatie bij agrarische bedrijven.
Het CBS heeft daarvoor informatie van logiesaccommodaties en bedrijven uit de landbouwtelling gekoppeld en daar een drietal tabellen over samengesteld. Bekostigd door: ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid