Economische indicatoren in de gemeente Rotterdam, 2019

Rotterdam bedrijven
© Hollandse Hoogte / Marco van Middelkoop luchtfotografie
Toegevoegde waarde, productie, werkgelegenheid en opleidingsniveau per sector in de gemeente Rotterdam, 2019.
Voor het uitvoeren van de input-output analyse van lokale energietransitie investeringen, ter ondersteuning van een nieuwe methode die TNO ontwikkelt in samenwerking met de gemeente Rotterdam, is kwalitatief goede informatie nodig. Om die reden heeft TNO het CBS gevraagd om de toegevoegde waarde, productie, het aantal werknemers en het opleidingsniveau op sectorniveau in de gemeente Rotterdam in beeld te brengen. Voor dit onderzoek heeft geen extra enquêtering plaatsgevonden. De gegevens zijn ontleend aan reeds beschikbare bronnen. Dit onderzoek is bekostigd door TNO.