Zoekresultaten

14 resultaten voor keyword:Rotterdam
14 resultaten voor keyword:Rotterdam

Inkomen Rotterdam, 2013, 2015, 2017, 2019 en 2020*

Belastbaar inkomen van huishoudens Rotterdam, 2013, 2015, 2017, 2019 en 2020*

Cijfers

Minder traditionele criminaliteit in alle delen van Nederland

In alle regio’s van ons land is de traditionele criminaliteit (diefstal, inbraak, geweld, vernielingen) de afgelopen tien jaar gedaald. Het meest in de politieregio Limburg, het minst in de regio...

Artikelen

Toegevoegde waarde en werkgelegenheid in de gemeente Rotterdam, 2019

Voor het uitvoeren van de input-output analyse van lokale energietransitie investeringen, ter ondersteuning van een nieuwe methode die TNO ontwikkelt in samenwerking met de gemeente Rotterdam, is...

Cijfers

Woningen naar eigendom en WOZ, regio Rotterdam, 2020

Tabel woningvoorraad regio Rotterdam naar gemeente, eigendom en WOZ-klasse voor 2020.

Cijfers

Grootste huurstijging in zes jaar

De woninghuren zijn in juli 2020 met gemiddeld 2,9 procent omhoog gegaan ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de grootste stijging na 2014.

Artikelen

Economische indicatoren in de gemeente Rotterdam, 2019

Toegevoegde waarde, productie, werkgelegenheid en opleidingsniveau per sector in de gemeente Rotterdam, 2019

Cijfers

Heroverweging en bijstelling schooladvies, 2016-2018

Heroverwegingen en bijstellingen van het schooladvies in groep 8, naar opleidingsniveau van de ouders.

Cijfers

Huurverhoging woningen; regio

Huurverhoging naar regio Huurverhoging in- en exclusief huurharmonisatie

Cijfers

Huurverhoging woningen; soort verhuur

De gemiddelde verhoging van de woninghuur naar soort verhuurder; Geliberaliseerde en gereguleerde verhuur (sociale en overige verhuurders)

Cijfers

Consumentenprijzen; huurverhoging woningen vanaf 1959

De gemiddelde verhoging woninghuur in Nederland vanaf 1959.

Cijfers

Voorraad woningen; eigendom, type verhuurder, bewoning, regio

Koopwoningen,huurwoningen; in bezit woningcorporatie, overige verhuurders Status bewoning; regio

Cijfers

Sociale veiligheid; persoonskenmerken

Slachtofferschap, veiligheidsbeleving, online criminaliteit, preventie geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, stedelijkheid

Cijfers

Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven, registraties verdachten Soort misdrijf, regionale eenheden Politie en gemeente

Cijfers

Sociale veiligheid; regio

Slachtofferschap, veiligheidsbeleving, online criminaliteit, preventie provincies, gemeenten, basisteams, regionale eenheden

Cijfers