AZW-breed: Pendel woon- en werkregio naar enkele branches, regio, 2019

Deze tabellen bevatten gegevens over pendel tussen woon- en werkregio’s van banen van werknemers in de sector zorg en welzijn in Nederland.
Deze tabellen bevatten cijfers over de inkomende en uitgaande pendel van werknemers in een selectie van branches in de sector zorg en welzijn. Voor de pendelcijfers worden er vier branches geregionaliseerd met werkregio, te 'Universitair medische centra', 'Ziekenhuizen en overige med. spec. zorg', 'Huisartsen en gezondheidscentra' en 'Overige zorg en welzijn' . Deze branches gezamenlijk hebben het label: ' Zorg: cure en overig' . Er wordt aangenomen dat werknemers in de niet-geïncludeerde AZW Branches niet werken op de vestiging(en) van bedrijven of instellingen, maar bijvoorbeeld ambulant/dicht bij huis. Hierdoor woont en werkt men per definitie in dezelfde regio, en is er geen regionale pendel tussen waar men werkt en de vestiging waar men werkt.

De cijfers in deze tabel zijn een verbijzondering van de cijfers uit de tabel 'Pendel van (banen van)
Werknemers’ op AZW StatLine. Tevens zijn deze tabellen een aanvulling op de tabellen over inkomende en uitgaande pendel van werknemers in zorg en welzijn naar woon- en werkregio, 2016-2018 . Deze tabellen set is beschikbaar op het AZW Dossier als 'AZW-breed: Pendel woon- en werkregio naar enkele branches, regio, 2016-2018'.

Deze tabellen zijn ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.