Nabijheid van GGD-testlocaties voor het coronavirus, aug. 2020 - jan. 2021

plaatje met grafieken
Wat was de afstand over de (auto)weg tot de dichtstbijzijnde GGD-testlocatie voor het coronavirus in de maanden augustus 2020 tot en met januari 2021?
De Nederlandse overheid wil het inzicht vergroten in de verspreiding van COVID-19 en in de maatschappelijke en medische gevolgen van de Coronacrisis. Doel is een betere bestrijding van de crisis. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het CBS gevraagd om op continue basis informatie samen te stellen ten behoeve van een op maat ondersteuning van de COVID-19-bestrijding. Deze tabel is een van de resultaten van een combinatie van de GGD-testdata met CBS-data.