Vrij belegd vermogen, 2018 en 2019

Tabel
Huishoudens met vrij belegd vermogen, 2018 en 2019.

Deze tabellen bevatten gegevens over huishoudens met vrij belegd vermogen van 500.000 euro of meer voor de jaren 2018 en 2019. De cijfers zijn uitgesplitst naar leeftijd.

Opdrachtgever: ABN AMRO Mees Pierson.