Culturele diversiteit Renewi, 2020

© Hollandse Hoogte / John Schaffer
Culturele diversiteit onder werknemers van Renewi, 2020
Op verzoek van de minister biedt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) individuele organisaties met meer dan 250 werknemers de mogelijkheid om gebruik te maken van de Barometer Culturele Diversiteit om inzicht te krijgen in de migratie-achtergrondverdeling van hun personeelsbestand, zonder dat individuen herkenbaar zijn in de cijfers. Naar aanleiding van de berichtgeving hieromtrent heeft Renewi het CBS verzocht om de culturele diversiteit binnen de eigen organisatie te bepalen.