Bevolkingsprognose Caribisch Nederland 2021-2050

Prognose van de bevolking van Caribisch Nederland naar wooneiland, leeftijd en geboorteregio, voor de jaren 2021-2050.

Het CBS heeft een nieuwe bevolkingsprognose gemaakt voor de gemeenten van Caribisch Nederland voor de periode 2021-2050. In deze tabellen worden de belangrijkste resultaten samengevat. Bekostigd door: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.