AZW: Aantal kinderen en uren naar soort opvang en gemeente, 2019

Tabel over gebruik van kinderopvang in 2019 in Nederlandse gemeenten, naar leeftijd van de aanvragers en kinderen en naar soort opvang.
De gegevens zijn gepresenteerd in aantal formele kinderopvanguren, aantal kinderen en aantal huishoudens met kinderopvang. De gegevens zijn gesplitst naar gemeente en de leeftijd van de aanvragers en kinderen. Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) ten behoeve van het prognosemodel zorg en welzijn.