Werkzame beroepsbevolking naar regio en beroep

Definitieve cijfers over de uitsplitsing van de werkzame beroepsbevolking naar beroepsklasse, voor diverse regionale indelingen, 2015-2020
In het kader van het innovatieproject “Uitbreiding regionale cijfers over arbeidspotentieel en arbeidsdeelname” zijn regionale cijfers samengesteld over de verdeling van de werkzame beroepsbevolking naar beroepsklassen. Het meest gedetailleerde regionale niveau wordt hierbij gevormd door de gemeenten; verder wordt ook over de volgende bovengemeentelijke indelingen gepubliceerd: landsdelen, provincies en arbeidsmarktregio’s.