Sterfte in de tweede en derde coronagolf, 2020 en 2021

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per periode.
Tabel 1 bevat een uitsplitsing naar provincie.
Tabel 2 bevat een uitsplitsing naar leeftijd en geslacht.
Tabel 3 bevat een uitsplitsing naar GGD-regio.
Tabel 4 bevat een uitsplitsing naar Wlz-zorggebruikers en de rest van Nederland.