Sterfte in de tweede en derde coronagolf, 2020 en 2021

Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland per periode.
Tabel 1 bevat een uitsplitsing naar provincie.
Tabel 2 bevat een uitsplitsing naar leeftijd en geslacht.
Tabel 3 bevat een uitsplitsing naar GGD-regio.
Tabel 4 bevat een uitsplitsing naar Wlz-zorggebruikers en de rest van Nederland.