Personen die stoppen met diabetesmiddelen, 2018

Personen die in 2015 en 2016 wel, en in 2017 en 2018 geen diabetesmiddelen kregen, naar type diabetesmiddel, leeftijd en geslacht
Mensen gebruiken diabetesmiddelen meestal de rest van het leven. Soms is het mogelijk met de middelen te stoppen. In dit onderzoek is in kaart gebracht hoe vaak het voorkomt dat personen die deze middelen twee jaar achtereen kregen, vervolgens twee jaar lang de middelen niet meer kregen verstrekt. Uitgevoerd in opdracht van Nivel, ten bate van het Diabetesfonds.