Schuldenproblematiek in beeld

© Hollandse Hoogte / Roel Burgler
Huishoudens met geregistreerde problematische schulden, 2015-2020

Op basis van uitgebreid onderzoek met bestaande registerdata heeft het CBS in beeld gebracht hoeveel Nederlandse huishoudens in de periode van 1 januari 2015 tot en met 1 oktober 2020 te maken hadden met geregistreerde problematische schulden. Het dashboard behorende bij dit onderzoek bevat de gedetailleerde cijfermatige resultaten. In het rapport wordt nader ingegaan op de belangrijkste resultaten tot en met 1 januari 2018.

Bekostigd door: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid