Reisduur naar reismotief, 2018/2019

Reisduur van inwoners van de Stadsregio Parkstad Limburg naar reismotief en vervoerwijze, 2018/2019.
Dit onderzoek brengt de reisduur van inwoners van de Stadsregio Parkstad Limburg in beeld voor de periode 2018/2019. De cijfers worden vergeleken met de reisduur van inwoners van de provincie Limburg en Nederland, en worden uitgesplitst naar reismotief en vervoerwijze. Bij reismotief wordt een onderscheid gemaakt naar 'werk, zakelijk en beroepsmatig', 'onderwijs, cursus en kinderopvang', 'winkelen en diensten' en 'sociaal en recreatief'. Bij vervoerwijze wordt een onderscheid gemaakt naar 'personenauto' (met de subcategorieën autobestuurder en autopassagier), 'fiets', 'lopen' en 'overige vervoerwijze' (met openbaar vervoer als subcategorie). De onderzoekspopulatie is de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder in particuliere huishoudens. Opdrachtgever: Gemeente Heerlen.