Re-integratievoorzieningen uitkeringspositie, 2020-Q4

Aanvullende statistische dienstverlening in opdracht van SZW; over re-integratievoorzieningen en de ontvangers ervan in het vierde kwartaal van 2020.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil graag inzicht in de deelnemers aan re-integratievoorzieningen van gemeenten. Om hierin te voorzien stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen op met informatie over de populatie in de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG).

In deze tabellenset zijn de re-integratievoorzieningen gekoppeld aan de Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS) en de Polis, zodat de uitkeringspositie van de ontvanger kan worden bepaald: heeft de persoon een baan en/of bijstand? Verder worden de voorzieningen uitgesplitst naar andere kenmerken van de ontvanger (geslacht, leeftijd, migratieachtergrond).

Tabel R2 en R3 (over personen met een lopende re-integratievoorziening) worden ook geleverd bij deze tabellenset. In tabel R2 wordt een uitsplitsing gemaakt naar uitkeringspositie en woongemeente en in tabel R3 naar uitkeringspositie, type voorziening en duur bijstandsuitkering.