Door- en uitstroom in het vo en vso, Drenthe 2018/’19

In opdracht van CMO STAMM is een tabellenset met gegevens over de door- en uitstroom van leerlingen in het voltijd voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) in de provincie Drenthe samengesteld.
Voor alle leerlingen die op 1 oktober 2018 stonden ingeschreven in het voortgezet onderwijs (vo) en/of voortgezet speciaal onderwijs (vso) is gekeken wat hun (onderwijs)positie in het volgend schooljaar is. Er is een uitsplitsing gemaakt naar onderwijssoort. De cijfers over de overgang van schooljaar 2018/'19 naar 2019/'20 zijn definitief..