Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers naar locaties

In opdracht van de deelnemende ROC’s (ROC Twente, ROC Zadkine, ROC Midden Nederland, ROC Mondriaan, ROC Albeda, ROC TOP en ROC Amsterdam) is een tabellenset samengesteld met gegevens over mbo-uitstromers uit het schooljaar 2016/'17, 2017/'18 en 2018/'19 naar locatie, domein, beroepsopleiding, leerweg, niveau en diploma

Aan de deelnemende ROC’s zijn gegevens geleverd over mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2016/'17, 2017/'18 en 2018/'19. Van de mbo-schoolverlaters wordt de arbeidsmarktpositie weergeven, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar locatie, domein, beroepsopleiding, leerweg, niveau en diploma van de behaalde of gevolgde opleiding.

Er zijn per ROC drie tabellen opgeleverd:

  1. Mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2016/’17 met de arbeidsmarktpositie in 2017 en 2018.
  2. Mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2017/’18 met de arbeidsmarktpositie in 2018 en 2019.
  3. Mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2018/’19 met de arbeidsmarktpositie in 2019.

De arbeidsmarktpositie is in deze tabellen uitgesplitst naar werknemers en uitkeringsontvangers. Voor de werknemers is het aantal dat 12 uur of meer per week werkt weergegeven.

Naast de arbeidsmarktpositie wordt voor mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2016/’17 en 2017/’18 de terugstroom in het onderwijs weergegeven en de schoolverlaters die op respectievelijk 1 oktober 2018 en 1 oktober 2019 niet meer als ingezetene in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.

Naast bovengenoemde tabellen zijn er ook een drietal tabellen samengesteld met de populatie uitstromers uit schooljaar 2016/'17, 2017/'18 en 2018/'19 van de G4 opgeteld naar of de studenten in een APCG woonachtig waren met dezelfde uitsplitsing als hierboven beschreven.