Onbenut arbeidspotentieel naar regio, 2020

Deze tabellen bevatten cijfers over het onbenut arbeidspotentieel, en de deelgroepen daarvan, in aantal en percentage van de totale bevolking van 15 tot 75 jaar, verbijzonderd naar regio

Het onbenut arbeidspotentieel bestaat uit werklozen, semiwerklozen en onderbenutte deeltijdwerkers. Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens zijn gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.

Cijfers per provincie (2019 en 2020) en gemeente (2020).